Voor wie is ergotherapie?

Ergotherapie is gericht op het vergroten van je zelfredzaamheid. Een behandeling door een ergotherapeut kan daarom uitkomst bieden voor zowel jonge als oudere mensen (let op: 073 ergotherapie verleent geen zorg aan kinderen; wel aan jongeren, volwassen, ouderen en mantelzorgers). Iedereen kan immers te maken krijgen met beperkingen als gevolg van een ziekte of ongeval. Vermoeidheidsproblemen kunnen jongeren beperken in hun sociale leven. Volwassenen kunnen door een ziekte of ongeval worden beperkt bij huishoudelijke taken. Ouderen kunnen te maken krijgen met mobiliteitsproblemen of ouderdomsziekten. En mantelzorgers hebben regelmatig behoefte aan tips, bijvoorbeeld bij het zorgen voor hun dementerende partner of bij het uit bed helpen van hun partner zonder zelf rugklachten te ontwikkelen.

Ergotherapie kan je helpen!

In al dat soort situaties kan een ergotherapeut helpen. Ergotherapie is erop gericht dat je je dagelijkse activiteiten zoveel mogelijk zelfstandig kunt uitvoeren. Of dat nou gaat om douchen, eten koken, fietsen, werken of sporten. Zodat je niet afhankelijk bent van anderen, maar zo zelfredzaam mogelijk bent. De ergotherapeuten van 073 ergotherapie helpen je er graag bij!